نوشته شده توسط : مدیر
انسان در همه سازمانها چه صنعتي چه بازرگاني يكي از عوامل مهم در پيشبرد اهداف سازمان تلقي مي شود .در جهت نيل به افزايش كارايي [...]

:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
بازارگرایی و تأثیر آن بر نوآوری کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوري در مدیریت بازار و مشتري است. این تحقیق، ابتدا به [...]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
نتيجه اينكه براي توسعه صادرات سيمان كشور لازم است دولت با همياري بخش خصوصي سرمايه گذاريهايي را جهت بهبود وضعيت بنادر صادراتي سيمان كشور انجام [...]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
مقدمه. 8 بیان مساله. 9 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 10 سؤالات تحقیق.. 11 -سؤالات اصلی تحقیق: 11 اهداف تحقیق.. 11 – هدف اصلی.. 12 [...]

:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
  استاد راهنما: جناب آقای دکترحسن رهگ سال 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده [...]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
1-1-مقدمه. 8 1-2-بیانمسأله. 9 1-3-اهمیتوضرورتانجامتحقیق. 10 1-4-اهدافتحقیق. 11 1-5-فرضیههایتحقیق. 12 1-6-  قلمروتحقیق. 12 1-7- تعریفواژههاواصطلاحات.. 13 فصلدوم: ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14 2-1- مقدمه. 15 2-2- گرایشبازاریابی: 15 [...]

:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
با ورود به اقتصاد دانشي ،ما به مدل جديدي از داراييهاي سازماني نياز داريم.بطور كلي داراييهای سازماني را مي توان به 2 دسته كلي تقسيم [...]

:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
1-2  بيان موضوع تحقيق.. 4 1-3  مسئله تحقیق.. 4 1-4  اهميت و ضرورت تحقيق.. 4 1-5  اهداف تحقيق.. 4 1-6- پرسش تحقیق: 4 1-7- جنبه [...]

:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
عنوان           صفحه فصل اول: كليات تحقيق.. 4 1-1 مقدمه. 4 1-2  بيان موضوع تحقيق.. 4 1-3  مسئله تحقیق.. 4 1-4  [...]

:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
1-2) بیانمساله. 9 1-4) اهدافانجامتحقيق.. 11 1-5) تعريفواژههاواصطلاحاتتحقيق.. 12 فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14 2-1- مقدمه. 15 2-2- سرمایه. 16 2-3- انواعسرمایه. 17 2-4- سرمایهاجتماعی.. 18 2-5- تعریفسرمایهاجتماعی.. [...]

:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد